Scala System

1 • Wybierz rodzaj drabiny i nachylenie
2 • Wybierz wysokosc nad powierzchnia, szerokosc i glebokosc
3 • Wybierz rodzaj podstawy
4 • Wyladunek
5 • Dodatki